Tuesday, August 28, 2012

Sejarawan Islam – Ibnu al-Tabari (Ahli Tafsir Terkemuka)IBNU al-Tabari ialah sejarawan dan ahli tafsir terkemuka kelahiran Tabaristan (Iran). Nama lengkapnya ialah Abu Jaafar Muhammad bin Jarir al-Tabari. Namun beliau terkenal dengan nama al-Tabari atau Ibnu Jarir al-Tabari.
Beliau dilahirkan pada 225 H/839 M di Amul, Tabaristan (Iran). Daerah itu merupakan tempat berkembangnya kebudayaan Islam. Namun beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di Baghdad. Di sana, beliau pernah dipilih menjadi hakim tetapi menolaknya.
Beliau juga diminta menjadi hakim yang menangani kezaliman para pegawai, namun beliau tetap menolaknya. Ketika berusia 85 tahun, beliau meninggal dunia di Baghdad pada 310 H/923 M. Kitab tafsirnya yang paling terkenal adalah Jami ‘al-Bayan fi Tafsir al-Quran atau Tafsir al-Tabari.
Kitab itu berkisar tentang tafsir hukum (fikah) kerana beliau juga merupakan fuqaha terkemuka melalui karyanya Ikhtilaf al-Fuqaha, (perbezaan pendapat para ulama).
Ketika menulis kitab Tafsir al-Tabari, beliau mengumpulkan bahan tentang tafsir bi al-ma’sur (tafsir al-Quran dengan al-Quran, hadis dan ijtihad sahabat).
Kitab itu mengandungi penemuan hukum akidah dan fikah yang disimpulkan daripada al-Quran. Hingga kini kitab itu menjadi bahan untuk mendalami beberapa kenyataan dalam filologi.
Karya sejarah al-Tabari yang terkenal adalah Tarikh al-Rusul wa al-Muluk atau dikenali dengan nama Tarikh al-Tabari. Kitab itu dianggap sebagai kitab sejarah Islam terlengkap.
Dalam kitab itu dimuatkan maklumat yang tidak pernah ditulis oleh sejarawan sebelumnya.
Isi kitab itu terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama mengandungi sejarah Arab, Parsi dan Rom sebelum Islam. Bahagian kedua mengandungi sejarah pasca-Islam.
Kitab sejarah al-Tabari itu hingga kini menjadi rujukan dan diterjemahkan ke dalam pelbagai
bahasa.
Tekun belajar
Dalam dunia ilmu pengetahuan, al-Tabari terkenal tekun mendalami ilmu yang dikuasainya. Beliau berusaha untuk belajar terus menerus tanpa mengenal waktu, hingga dapat menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan Islam.
Hal itu terbukti daripada karyanya yang mencakupi pelbagai bidang ilmu. Namun yang paling popular ialah karyanya dalam bidang tafsir dan sejarah.

Perjalanan ilmiah
Untuk melanjutkan pengajiannya ke pusat pengajian Islam, al-Tabari pertama kali berangkat ke Rayy, Iran. Setelah itu, beliau berpindah ke Baghdad untuk menemui Imam Hanbali.
Namun sebelum sampai di kota tersebut, Imam Hanbali meninggal dunia (241 H/855 M).
Al-Tabari lalu pergi ke Wasit dan Basrah untuk mengikuti beberapa kuliah.
Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke Kufah untuk mendalami ilmu hadis dan ilmu yang berkaitan dengannya. Kemudian beliau kembali ke Baghdad untuk belajar ilmu al-Quran dan fikah, khususnya fikah Syafie.
Pada 253 H/867 M, beliau pergi ke Fustat, Mesir, dan singgah di Syria untuk belajar ilmu hadis. Setelah itu, beliau kembali ke Baghdad dan berjaya menulis pelbagai karya besar yang masih banyak digunakan hingga hari ini.
Karya rujukan
Kitab Tarikh al-Rusul wa al-Muluk dianggap sebagai karya yang sangat besar. Oleh itu, para ahli sejarah sesudah zaman al-Tabari menjadikan kitab tersebut sebagi rujukan utama.
Bahkan Ibnu Asir (seorang sejarawan besar sesudah al-Tabari) mengungkapkan dalam pendahuluan kitabnya (al-Kamil fi al-Tarikh) bahawa beliau menulis karyanya setelah mendapat ilham daripada karya al-Tabari.

Tuesday, July 17, 2012

Imam Ibnu Jarir Ath Thobari

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاةوالسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد:


Beliau adalah Abu Ja’far Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thobari yang dilahirkan di sebuah desa bernama Aamal merupakan salah satu wilayah Thobaristan (Sekarang ini Thobaristan terletak di sebelah utara Negara Iran) pada tahun 204H.


Dan beliau dikenal sebagai seorang pemuda yang sejak kecilnya sangat mencintai ilmu, maka Ayahandanya memberikan motivasi (hasungan) kepada beliau untuk melakukan rihlah dan melakukan perjalanan dalam rangka memuntut ilmu sampai beliaupun mendapatkan ilmu yang sangat besar (luas) dalam keadaan beliau masih sangat belia. Dan beliaupun berkata tentang dirinya :


”Aku telah hafal Al Qur’an (dalam keadaan) aku berusia 7 tahun, dan aku telah sholat bersama manusia (mengimami manusia) dalam keadaan aku seorang anak berusia 8 tahun, dan aku telah menulis hadits dalam keadaan aku berusia 9 tahun. Dan ayahku telah melihatku dalam mimpi bahwasannya aku berada di hadapan Rosulullah dan bersamaku sebuah keranjang yang di dalamnya berisi batu yang mana aku melempar dengan batu tersebut di hadapan beliau (Rosulullah). Dan dikatakan kepada ayahku “Sesungguhnya anakmu akan mengetahui berbagai disiplin ilmu agama dan (mudah-mudahan) dia (ibnu Jarir) akan menjaga/membela syari’at Islam.


Beliau melakukan rihlah ke negeri Riyy (Suatu negeri yang terletak dekat dengan Theheran di Negara Iran) dan beliaupun mengambil ilmu dari ulama yang ada disana. Kemudian beliau rihlah ke negeri Kuufah dan di sana beliau bertemu dengan Muhammad Ibnal ‘Ala’ Al Mahdzaaniyy. Dan manusia (berbondong-bondong) pergi ke rumah beliau dan merekapun gaduh (meminta) agar beliau (Ibnul ‘Ala’) mengijinkan mereka untuk masuk, maka Ibnul ‘Ala’pun bertanya kepada mereka “Siapa diantara kalian yang hafal apa yang telah ditulis dariku????”

Tuesday, July 3, 2012

Tentang Ibnu Jarir

Anda boleh melayari laman sesawang ini di elshabab.com, laman ini menerangkan tentang biodata, sifat-sifat, pengembaraan, nama-nama guru, nama-nama anak murid, serta nama-nama kitab yang telah dihasilkan oleh beliau.


-sumber asal

Tuesday, June 26, 2012

Imam Ibn Jarir al-Thabari (224-310H)Memahami Al-Qur’an, teks yang berisi firman Allah, tak jarang memerlukan sebuah tafsir. Melalui tafsir kita mampu memahami apa yang dimaksud Allah dalam firman-Nya itu. Tak hairan jika di kalangan umat Islam muncul ahli-ahli tafsir dengan beragam karyanya. Melalui karya para ahli tafsir al-Quran masyarakat awam mampu memahami isi Al-Qur’an.

Salah satu ahli tafsir yang sangat berjasa ialah  Ibnu Jarir al-Thabari. Nama lengkapnya ialah Abu Ja’far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Thabari. Ia lahir di Thabaristan, daerah pegunungan Parsi pada 224 H.

Kecermelangan akal al-Thabari tercermin dari kegemarannya terhadap ilmu sejak ia masih belia. Pada saat berusia 8 tahun, ia sudah diberi kepercayaan menjadi imam bagi orang-orang dewasa. Bahkan, setahun kemudian ia menuliskan banyak hadits.

Ketika beranjak dewasa, rasa dahaganya akan ilmu telah menghantar al-Thabari pada jalan pengembaraan ke berbagai kota pusat ilmu. Ia mengembara ke Baghdad, Wasit, Bashra, Kufah, Fustat, Syria, dan Mesir.

Di setiap kota yang disinggahinya ia belajar ilmu dari ulama-ulama besar dalam bidangnya. Dalam bidang hadits, ia belajar dari ulama besar hadits, Muhammad bin Humaid ar-Razi. Dari gurunya itu, Thabari mampu menulis lebih dari 100 ribu hadits. Ia juga dapat menuliskan jumlah hadits yang sama dari guru lainnya, Abu Kuwait.
Perintis Sejarah Islam

Dalam bidang sejarah, ia tercatat sebagai perintis sejarah Islam. Ia mendapatkan gelar “ Bapa Sejarah Islam ” karena jasanya meretas jalan di bidang kajian itu. Ilmunya dalam bidang ini pun berhasil diabadikan dalam sebuah karyanya yang agung berjudul: Tarikhul Umam wal Muluk, ( Sejarah Umat-umat dan Para Rajanya ).

Thursday, June 21, 2012

sejarah tokoh

Menurut beliau sendiri, permulaan dirinya dalam menguasai ilmu-ilmu 
Islam bermula sejak beliau selesai menghafaz Al-Quran iaitu pada umur 7 
tahun. Ketika berumur 8 tahun, beliau telah mula mengimamkan solat dan 
beliau mula mempelajari hadith-hadith Rasulullah s.a.w. ketika berusia 9 
tahun. Pengembaraannya dalam ilmu bermula pada usia 20 tahun dan 
meliputi banyak negara serta bertemu dengan ramai tokoh ilmuan Islam. 
Walaupun beliau lebih dikenali sebagai ahli tafsir, namun suasana ilmu pada 
zaman itu sebenarnya memerlukan mana-mana ilmuan Islam agar 
melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu-ilmu Islam yang penting seperti 
Tafsir, Hadith, Fiqh, Qiraat, Sejarah, Bahasa Arab dan sebagainya. Tidak 
hairanlah Imam al-Tobari digelar oleh sebahagian ahli ilmu sebagai Mujtahid 
Mutlaq iaitu pakar dalam mengeluarkan hukum dan mahir dalam ilmu-ilmu 
asas Islam. Beliau menghabiskan penghujung hayatnya dengan mengajar 
dan menulis sepenuh masa.

Pengenalan Ulama' Tafsir

Selamat datang ke blog kami...